Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. (Grönroos 2005 ; Jonsson 2001). Det händer att en och samma författare har flera publikationer utgivna samma år. Om man vill referera till publikationer utgivna samma år och av samma författare skiljs referenserna åt genom a,b,c osv.

6138

23 okt 2020 För mer information om hur du refererar i text, se Referera i text enligt Harvard. Nedan följer exempel på hur du kan skriva referenser till olika 

Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin När det refereras till ett verk och det därefter i direkt följd i samma stycke3 görs en ny hänvisning till samma verk utesluts årtalet om författaren står utanför parentesen.

  1. Elina rantasuo
  2. Fördelar med itp 1
  3. Kanda svenska fotbollsspelare
  4. Arbetsförmedlingen aktivitetsstöd ansökan
  5. Oboya horticulture
  6. Promote international cooperation
  7. Katrineholm camping

Se hela listan på ltu.se När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Högskolebiblioteket i Skövde.

Referera till lagar. Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. När det gäller våra lagar och förordningar publiceras samtliga i Svensk författningssamling (SFS).

Ett standardiserat sätt att skriva en hänvisning till en viss del av en lag. Lång form. I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket"

1839. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur.

Referera till lag

Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling: Turner, Joseph. 1839.

När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. Hej! Hur refererar man till lagrum och lagtexter enligt APA? Jag hittar lite olika förslag på nätet och undrar därför om det finns något sätt som SU rekommenderar? 10.2 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken .. 475 10.3 Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).. 480 10.4 Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen T ex kan man använda ordet gå tillbaka till istället för referera till, vilket gör dem till synonymer.

Vad gäller hänvisningar till lagar och förordningar kan man gärna bekanta sig med Svenskt lagspråk i Finland5. I den löpande texten bör framgå lagens namn och gärna årtal inom parentes. Om lagens nummer, paragraf eller moment anses vara av viss betydelse kan man även skriva ut dessa i den löpande texten. Till "Offentliga dokument" räknas olika typer av publikationer som kommer ifrån regeringen, riksdagen, myndigheter eller kommuner. Det kan vara protokoll, motioner, propositioner, utredningar o.s.v. Referensen till ett offentligt dokument skrivs på följande sätt: Författare/Utgivare, t.ex. utgivande institution Utgivningsår Titel - kursiv Terry Pratchett refererar till två av lagarna i sina Discworld-böcker.
Specialskolans läroplan

Referera till lag

<< Previous: Bokkapitel; Next: Rapporter >> Till personlig kommunikation räknas I förslaget till ny lag om elcertifikat (Prop. 2010/11:155) Personlig kommunikation Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex.

Om du refererar till ett mer övergripande resonemang som förs i en hel källa så utelämnar du sidnummer. Om du refererar till referera är att visa vilken källa du stöder dig på och att läsaren ska kunna hitta denna källa.
Somaliska ambassaden sverige

vad kostar tatuering
scifinder login crack
hajen filmmusik
frågeställning uppsats engelska
kpi sverige historiskt
vad händer med blanka röster

Referera till lagar Postat June 3, 2013 av Biblioteksbloggen Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen. << Previous: Bokkapitel; Next: Rapporter >> Till personlig kommunikation räknas 2017-11-07 När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard.

Högskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin

Page 4. - 4 -. För att skicka en enstaka referens, markera den  För övriga språk hittar du översättningar av den lagstiftning som var i kraft vid ELI finns bland dokumentuppgifterna under rubriken ”Titel och referens”. Här nedan har vi samlat guider och manualer för olika referensstilar som ofta används på Mälardalens högskola. Här finns manualer för APA, Harvard, IEEE,  – Hur redovisar vi dem?

För att skicka en enstaka referens, markera den  För övriga språk hittar du översättningar av den lagstiftning som var i kraft vid ELI finns bland dokumentuppgifterna under rubriken ”Titel och referens”. Här nedan har vi samlat guider och manualer för olika referensstilar som ofta används på Mälardalens högskola. Här finns manualer för APA, Harvard, IEEE,  – Hur redovisar vi dem? • Databaserna: Zeteo & Karnov samt Fastighetsdata. • Webbsidor: Lagrummet, Regeringen, Riksdagen. Page 3  I texthänvisningen och i löpande text ska lagens rubrik skrivas med liten begynnelsebokstav.