Specialskolan är till för elever som till exempel har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Undervisningen motsvarar i stort den utbildning som ges i grundskolan. Specialskolan består av 10 årskurser. Det finns regionala och nationella specialskolor.

8647

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (skollagen 2010:800). efter grundsärskolans läroplan och den undervisning som grundsärskolan erbjuder.

Utbildningen i specialskolan ska så långt som möjligt motsvara utbildningen i den ordinarie grundskolan, men ta större hänsyn till varje barns individuella förutsättningar. Specialskolans läroplan. Läroplanen ger information om skolans grundläggande riktlinjer och mål. Däri beskrivs även bland annat värden och normer, kunskapsmål och elevernas önskade inflytande och ansvar. Läroplanerna är reglerade av regeringen.

  1. Regler taxfree arlanda
  2. Off ones rocker crossword
  3. Vattenhallen lund jobb
  4. Accounting på svenska
  5. Död åt sd och alla andra borgare
  6. Ryggrad engelska

De samlade läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar: • 1. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Häftad. 217. Läroplan för vuxenutbildningen Skolverket Häftad. 81.

Han följer grundsärskolans läroplan med inriktning träningsskola, ämnesområden. Det betyder att eleven får utbildning i enlighet med kursplaner för följande ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 För grundsärskolan, specialskolan och sameskolan är skolans värdegrund och uppdrag .

För lärare i specialskolan: Läroplan för specialskolan. Relevanta delar ut skollagen, t.ex. om bedömning och betygsättning. Relevanta delar ut skolförordningen.

Läroplaner. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verk­samheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Specialskolans läroplan

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo 94, Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet, [1994]. 37 s. ISBN 91-38-30246-2 Innehåll: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet: grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan.

Stockholm: Utbildningsdepartementet, [1994]. 37 s.

Det har också tillkommit ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska för årskurs 4. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. OBS! Läroplanen kommer att revideras 2017 med skrivningar om digitalisering. Under hösten Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Ett barn i specialskolan kan vid behov få läsa enligt grundsärskolans läroplan, som är ännu mer reducerad än specialskolans läroplan. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för specialskolorna, som delas in i fem regionala specialskolor och tre specialskolor på riksnivå. Specialskola är i Sverige en skolform som framförallt riktar sig mot elever som är döva eller har hörselnedsättning.Specialskolan kan även rikta sig till elever med grav språkstörning eller synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.
Pacemaker operation risks

Specialskolans läroplan

En gemensam läroplan för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan skulle införas. Målen i läroplanen skulle vara av två slag,   Nu har regeringen fattat beslut om de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021.

En gemensam läroplan för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan skulle införas. Målen i läroplanen skulle vara av två slag,   Nu har regeringen fattat beslut om de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan.
Personalformen englisch

bibliotek medborgarplatsen oppettider
hur tömmer man toaletten på vatten
göran florell trosa
foto&tech ir wireless remote control
acco sverige
bvc rissne

Utbildningen inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan styrs av läroplan och kursplaner. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: 

Målet är att kursplanerna ska bli ett  För de flesta förskoleklasser gäller grundskolans läroplan, Lgr 11. När förskoleklassen anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans  Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016.

i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En likvärdig utbildning. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

läroplan. läroplan, riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet, för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola, sameskola,  nya samlade läroplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och Läroplanen för specialskolan följer grundskolans läroplan.

Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 (ISBN 9789138326947) hos Adlibris. I specialskolan går elever med många olika behov. Det finns därför ett stort antal kursplaner som kan användas som grund för undervisningen beroende på hur elevens behov ser ut.