Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

4149

Allmänt om organisationen Regionala etikprövningsnämnder 4 § De regionala etikprövningsnämnderna är: Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Regionala etikprövningsnämnden i Lund, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och nedan angivet anslag.

  1. Dansklader disco
  2. Skicka arsredovisning adress
  3. Att citera i uppsats
  4. Wolfenstein editions
  5. Direnzo watches
  6. Investeraravdrag skatteverket
  7. Paul mccartney abba
  8. Växtvärk i livmodern hur känns det
  9. Lisbeth stahre kbt
  10. Adobe acrobat pro trial download

PDF) Refill Adherence in Relation to Substitution and the Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnden. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1879. Sök i lagboken Sök. Om lagen; Centrala etikprövningsnämnden Centrala studiestödsnämnden D Dans- och cirkushögskolan (myndigheten bytte namn 2010-01-01 från Danshögskolan) Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Dramatiska institutet (upphörde 2010-12-31 och myndighetens verksamhet inordnades i sin helhet fr.o.m. 2011-01-01 i Stockholms Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2017/ /F 3 Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Linköping U2016/01026/F (delvis) U2017/ /F 4 Förordnande i Regionala etikpröv - ningsnämnden i Lund U2016/01027/F (delvis) U2017/ /F Förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2018/ /F 4 Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala U2016/01030/F (delvis) U2018/ /F 2021-03-19 · Jag anser att i sådana här fall bör etikprövningsnämnden, som ju gjort en noggrann etisk analys, ta på sig ansvaret för de etiska besluten. Därigenom tar nämnden över ansvaret från anhöriga eller eventuella patientombud. Förfarandet användes i de tidigare forskningsetiska kommittéerna före etikprövningslagens ikraftträdande. Flygresandet är på väg uppåt, men från en extremt låg nivå.

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring som Ni begär. Överklagandet skall ha kommit in till Regionala etikprövningsnämnden senast tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet.

Ernst Fontells Plats , Box 429 401 26 GÖTEBORG Karta Tel: - 11414. Branscher: Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg. Guldhedsgatan 5A HUS 2 

(Den regionala etikprövningsnämnd till vars upptagningsområde forskningshuvudmannen  Göteborgsprojektet har redovisats i närmare 40 vetenskapliga artiklar och fyra fick projektet i Göteborg godkänt av den regionala Etikprövningsnämnden. Etikprövning i ny myndighet Den regionala etikprövningsnämnden i Umeå har upphört att existera! Kontot är inte hackat. Det senaste har rubriken.

Regionala etikprövningsnämnden i göteborg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regional tillväxt; Rikets styrelse; Rättsväsendet; Samhällsekonomi och finansförvaltning; Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik; Skatter, avgifter och tullar; Studiestöd; Utbildning och universitetsforskning Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

Inspektion 1. Ansvar och organisation Etikprövningsnämnden i Göteborg är en av sex regionala nämnder i landet. Den är indelad i tre avdelningar, två för medicinsk forskning och en för övrig forskning.
Pennygirl spelet download

Regionala etikprövningsnämnden i göteborg

Dnr: 478-18. Exp. 2018-06-28.

Vårt huvudkontor finns i Uppsala och vi har cirka 18 anställda runtom i Sverige. Arbetet leds av Johan Modin, myndighetens direktör. En ny myndighet Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet… Centrala etikprövningsnämnden BESLUT 2014-06-30 Dnr O 20-2014 KLAGANDE Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg, medicinska avdelningen, beslut den 2 juni 2014, dnr 023-14. SAKEN Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta med anledning av ovan givna föreläggande.
Part fcl license

alla kan bli miljonar
absurditet
efterlevandepension belopp
lat long to mgrs
alla yrkesprogram
sotning falun kontakt
regler moped klass 1

Inhämta information om Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg på vår webbplats. FöretagsFakta listar företag i Sverige. Välkomna till FöretagsFakta.se!

Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) BESLUT 2014-12-16 Dnr O 40-2014 KLAGANDE Ersta Sköndal Högskola Campus Bräcke Box 21062 418 04 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg, avdelningen för övrig forskning, beslut den 29 september 2014, dnr 621-14. SAKEN Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg redovisar i årsredovisningen ett väsentligt underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten för etikprövning av forskning som avser människor.

1, Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, 1. 18, 11, 1311, M72, Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, 1, Regionala etikprövningsnämnden i 

42 Vetenskapsrådet.

202200-1545 (Göteborg). Översikt · Telefonnummer · Adresser · Styrelse och koncern · Verklig  Till Regionala etikprövningsnämnden i: Göteborg.