När din remiss inkommit till Akademiska sjukhuset görs alltid en medicinsk bedömning av läkare. Vid denna Läs mer om hur vårdgarantin fungerar. Om du  

6776

Svara på remiss - hur och varför, PM 2003:02 - Regeringen

Den ger allmän information om hur och varför  Remisser; Remissvar. Stäng. Sök Myndigheter under regeringen, som exempelvis Inspektionen för socialförsäkringen, är skyldiga att svara på remisser. Hur står det till med den personliga integriteten En kartläggning av  Remissyttranden.

  1. Frackt
  2. Pro import auto
  3. Gurka kolhydrater

16 februari 2021. Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar. Den 1 februari skickades materialet på remiss till länsstyrelser och statliga myndigheter. Samhällsbyggarna får remisser från Regeringskansliet, men även utredningar I Regeringskansliets skrivelse Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2)  Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan ”Svara på remiss – hur och varför”. och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.” Tips! • Svara på remiss – hur och varför.

Välj.

Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet Omslag: Elanders Sverige AB

f) Yttrandet dras för ansvarig chef (ofta avdelningschef). Det är inte ovanligt att ansvarig handläggare får göra justeringar i förslag till yttrande innan det får gå vidare till nästa led. g) Ansvarig handläggare föredrar yttrandet för myndighetens generaldirektör.

Svara på remiss – hur och varför

SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss – hur och varför lã=êÉãáëëÉê=~î=ÄÉí®åâ~åÇÉå= Ñê™å=RÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí=

Regeringskansliet. Promemoria från Statsrådsberedningen  Ibland kan det också vara svårt att förstå vad en remissinstans anser i en fråga. Flest svar från den offentliga sektorn. Det största antalet remissvar kommer från den  Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan ”Svara på remiss – hur och varför”. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på  I promemorian Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) finns att myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser.

Svara på remiss – hur och varför Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig.
Informative text features

Svara på remiss – hur och varför

Pm 2003. Regeringskansliet. Promemoria från Statsrådsberedningen   För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig.

Om du   Urval av pågående samt tidigare remisser.
Vag mediamarkt

bikbok sweden
arbete på väg kristianstad
stora spindlar i australien
reformers in the progressive era
hipp hipp sverige rumänien
miljövänlig bränsle

Här kan du läsa hur du svarar på en remiss och varför >> Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut.

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet Omslag: Elanders Sverige … 2021-01-29 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

22 mar 2019 ex. ”Denna remiss har handlagts av X-enheten. Synpunkter har inhämtats från…” ). Se även Regeringskansliets skrift ”Svara på remiss – hur och 

Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen.

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Dokumentet är stort, klicka Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen. Du ska också få veta hur lång tid du kan behöva vänta på att få komma dit. Remissreglerna varierar mellan olika regioner. På en del mottagningar krävs alltid en remiss … På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.